Här är styrelsen för BIK Support säsongen 2018/19

 

Ordförande: Pähr Lindgren
Sekreterare: Liselotte Madsen
Kassör: Sören Embrethsson
Ledamot: Niklas Karlsson
Ledamot: Anne Keskiniva
Suppleant: Rickard Skiweit 
Suppleant: Chanelle Forsebrink 
Suppleant: Teija Keskiniva
Suppleant: Annelie Gustavsson

Valberedning: Bertil Forsebrink och Christer Sörensen