På grund utav Covid-19 så sitter sittande styrelsen kvar även säsongen 20/21

Styrelsen 2019/21

Ledamöter:Pähr Lindgren (ordförande) 
Sören Embrethson (kassör)
Lise-Lotte Madsen (sekreterare) 
Chanelle Forsebrink  
Niklas Karlsson

 

Suppleanter:
Bertil Forsebrink
Oscar Borglund
Teija Keskiniva

Valberedning:  Christer Sörensen och Peter Johansson