Här är styrelsen för BIK Support säsongen 2017/18

 

Ordförande: Pähr Lindgren
Sekreterare & Ledamot: Liselotte Madsen
Kassör: Sören Embrethsson
Ledamot: Niklas Karlsson
Ledamot: Rickard Skiweit fd Christensen
Suppleant: Ulrika Johansson
Suppleant: Lena Löfroth
Suppleant: Lena Eriksson

Valberedning: Bertil Forsebrink och Christer Sörensen