På grund av Covid-19 så sitter sittande styrelsen kvar även säsongen 21/22

Enda förändringen är att Ordförandeposten delas av nedanstående personer.

Ledamöter: 

Lise-Lotte Madsen och Chanelle delar på Ordförandeskapet tills vidare
Sören Embrethson (kassör)
Lise-Lotte Madsen (sekreterare) 
Chanelle Forsebrink  
Niklas Karlsson

 

Suppleanter:
Bertil Forsebrink
Oscar Borglund
Teija Keskiniva

Valberedning:  Christer Sörensen och Peter Johansson
Webmaster: Hans Alvebris Svensson